play_arrow

A Kaleidoscope of Inspiration

A Kaleidoscope of Inspiration 3 Dino Notaro

micSylwia Bartosz today05/06/2024 5

Background
share close
  • cover play_arrow

    A Kaleidoscope of Inspiration 3 Dino Notaro Sylwia Bartosz


In this episode of “Kaleidoscope of Inspiration,” Sylwia Bartosz and Dino Notaro reflect on their experiences at the Inspire Gallery in Dublin, showcasing the vibrant and dynamic nature of the city’s art scene. They discuss Ireland’s artistic evolution, from its past to its present, and how art shapes lives and fuels creativity. Dino also shares insights into his current work as a freelance art curator, offering a unique perspective on the contemporary art landscape. Through their conversation, they highlight the transformative power of art in both personal and communal contexts.
W tym odcinku “Kalejdoskopu Inspiracji” Sylwia Bartosz i Dino Notaro wspominają swoje doświadczenia w galerii Inspire w Dublinie, prezentując dynamiczną i pełną życia scenerię artystyczną miasta. Omawiają ewolucję sztuki w Irlandii, od przeszłości do teraźniejszości, oraz to, w jaki sposób sztuka kształtuje życie i pobudza kreatywność. Dino dzieli się również spostrzeżeniami dotyczącymi swojej obecnej pracy jako niezależny kurator sztuki, oferując unikalną perspektywę na współczesny krajobraz artystyczny. Poprzez swoją rozmowę podkreślają przeobrażającą moc sztuki zarówno w kontekście osobistym, jak i społecznym.

Plik Mp3.


A Kaleidoscope of Inspiration

Rate it
0%