Zielony Ogródek

Zażywasz/Przegrywasz?
Legalne/Nielegalne?
Można czy Nie Można?
Czy musi to być reguła która obowiązuje wszędzie i wszystkich?
Na te pytania postaramy sobie odpowiedzieć z Ekspertami w temacie Konopii w pilotażowym odcinku  Zielony Ogródek-pilot.  Zapraszamy
Linki: Wiem co ćpiem, Wolne Konopie, Ronald Reggae – Jamaican RhapsodyHyperreal.info, Haszysz.info.
Pierwszy odcinek o uprawie zatytuowany Jak zacząć. Zielony Ogródek cz. 1 -przygotowanie.
W kolejnym odcinku (Zielony Ogródek cz. 2-nasiona) skupiamy się na nasionach, zapraszamy do zainteresowania się tematem i przypominamy osoby chcące otrzymać Magiczne Nasionko proszę kontaktować się radiocenzura@gmail.com lub skype RadioCenzura.
Linki: Artykuł.
Zielony Ogródek cz. 3 gleba i odżywki
Zielony Ogródek cz. 4 zakończenie

0%