Kontakt do Daniela organizującego Pierwsze Niezależne Spotkanie Ludzi Myślących Inaczej: danielpehamot@wp.pl

Plik Mp3.