FAJNIOSCI

1 Wynik / Strona 1 z 1


Słuchający słuchacz podczas słuchania tej audycji zasmakowywywuje miodu i to miodu
akacjowego.
W tej audycji usłyszysz przeróżne motywy motywistyczne z Irlandi. Usłyszysz ciekawe
ciekawostki z Dublina, z Polski i z całej rzeczywistości ożywionej i nieożywionej.

0%